FRANCUSKI, WŁOSKI

W zakresie przewidzianym autorskim programem nauczania Szkoła przekazuje uczestnikom kursu umiejętności posługiwania się językiem francuskim/włoskim w zakresie wszystkich sprawności językowych oraz zapoznaje ich z wiedzą ogólną o krajach, których językiem ojczystym i/lub narodowym jest dany język (w szczególności z geografią, historią, kulturą, tradycją).

 

Kwalifikacja do grup

Uczeń jest przyjmowany do danej grupy w zależności od jego wieku i poziomu znajomości języka na podstawie wstępnego wewnętrznego egzaminu kwalifikacyjnego. Nie dotyczy to kursów dla grup początkujących.

 

Liczebność grup

Kurs odbywa się w grupach liczących do 6 uczniów.

Tryb i częstotliwość zajęć

Kurs obejmuje 30 spotkań w roku szkolnym (październik-czerwiec). Zajęcia lekcyjne odbywają się 1 raz w tygodniu po 90 minut.

Koszt kursu - Cennik

 

Informacje i zapisy tel. 660 494 344 lub e-mail: lingualabbb@gmail.comTOP MENU | język angielski bielskojęzyk francuski bielsko | angielski dla dzieci | francuski dla dzieci | kursy semestralne | szkolenia dla firm | zajęcia indywidualne

© Copyright - 2016 Lingua L.A.B.